Jl. Jendral A. Yani 13 Ulu, Palembang Kode Pos: 30263
+62711-512022

Magister Hukum

Prof.Dr.Drs.Marshaal NG,SH.MH.
Dr. Saipuddin Zahri,SH.,MH.
Dr. Khalisah Hayatuddin, SH.,M.Hum.
Dr.Hj.Sri Sulastri,SH M.Hum.
Dr. Suharyono, SH.,MH.
Dr.Serlika Aprita,SH.,MH.
Dr.Muhammad Yahya Selma,SH.,MH.
Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
Dr.H. Erli Salia, SH.,MH.
Dr.Arief Wisnu Wardhana,SH.,M.Hum