Kurikulum Pendidikan Biologi ( M.Pd.)

Distribusi Mata Kuliah Tiap Semester.

Mata Kuliah Umum & Khusus

  NO        KODE                              MATA KULIAH (KODE DOSEN)        SKS
    1    MKU001   BAHASA INDONESIA         0
    2    MKU002  BAHASA INGGRIS         0
    3    MKU003  STATITISKA PENDIDIKAN         0
    4    MKK101   AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN          2